Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

U Sarajevu se u organizaciji Ženevskog centra za humanitarno deminiranje, a u saradnji sa NVO Norveška narodna pomoć, održava Regionalni kurs tehničkog izviđanja, koji će trajati u periodu od 6.-10. septembra 2021. godine.

Tehničko izviđanje, kao ključni korak u procesu oslobađanja zemljišta, podrazumjeva identifikaciju, potvrđivanje i poboljšanje definicija granica opasnih područja. Podaci prikupljeni tehničkim izviđanjem značajno pomažu pri donošenju odluka i naknadnoj upotrebi odgovarajućih alata i resursa direktno doprinoseći povećanju operativne i troškovne efikasnosti i efektivnosti.

Učesnici su predstavnici regionalnih centara za humanitarno deminiranje, te NVO sektor, čime je pružena mogućnost učesnicima iz različitih operativnih konteksta da se okupe i razmijene iskustva.

Kurs ima za cilj da sve polaznike upozna sa jasnim definicijama i smjernicama po pitanju dobre prakse, te šta preporučuju Međunarodni standardi protivminskog djelovanja.

Kurs se održava u NPA Global Training Centru u Bosni i Hercegovini, sa predavačima iz GICHD, gdje će polaznici imati priliku steći teorijska znanja, sa praktičnim demonstracijama i vježbama.

Share:

Leave Comment