test

Usastanak_24.5.2016 okviru Održan sastanak s predstavnicima BH MAC-a s ciljem predstavljanja projekta MSP Velika Drežnica-Šujička Poljana, koji će se realizovati u sklopu IPA 2011 LAND RELEASE, 24.05.2016.godine, održan je sastank sa predstavnicima BHMACa, NVO Provita i Herceg Bosanske šume.

Planirano je da će se na MSP Velika Drežnica – Šujička Poljana sprovoditi 17 istraga, od kojih je sedam ciljanih, a deset sistematskih istraga.

Uskoro slijedi i realizacija ovog projekta, kojom bi se trebalo ukloniti više od 500 mina i NUS-a, te vratiti na korištenje preko 2,6 km2 šumskog zemljišta.

Share:

Leave Comment