test

Danas su Centar za uklanjanje mina u BiH posjetili studenti postdiplomskog studija Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija fakulteta političkih nauka Sarajevo, da bi razgovarali na temu Strateškog planiranja protivminskog djelovanja u BiH.

Kroz održane prezentacije studentima je predstavljen sistem protivminskog djelovanja, te opšta procjena minske situacije sa akcentom na trenutne rezultate, projekte u progresu i novi pristup rješavanju problema zaostalih mina i ESZR land release.

Najviše pitanja se odnosilo na zacrtane strateške ciljeve, kao i naredne korake u operacionalizaciji novousvojenog Strateškog dokumenta za period 2018-2025.godina.

 

Share:

Leave Comment