test

Danas je Centar za uklanjanje mina u BiH posjetila delegacija u sastavu Predsjedavajući Konvencije za zabranu PP mina i šef Norveške delegacije u UN Misiji u Ženevi Hans Brattskar i Juan Carlos Ruan i Direktor Jedinice za podršku implementaciji Konvencije za zabranu PP mina, te predstavnici Ministarstva vanjskih poslova Norveške i NVO Norveška  narodna pomoć.

Cijenjenim gostima je predstavljena trenutna minska situacija u BiH, sa fokusom na novousvojenu Strategiju protivminskog djelovanja u BiH 2018-2025.godina, kao i projekat Opšte procjene minske situacije, koji zajednički sprovode BHMAC, Oružane snage u BiH i NVO Norveška narodna pomoć.

Tokom boravka u BiH, predstavnici Norveške će obići i terenske aktivnosti, a planiran je i razgovor sa članovima relevantnih državnih institucija uključenih u protivminsko djelovanje u  našoj zemlji.

Share:

Leave Comment