test

Comments off

posjeta GICHD27.04.2016.godine, delegacija Ženevskog centra za humanitarno deminiranje u sastavu Ambasador Stefano Toscano, Direktor GICHD, Helen Gray, Savjetnik za Land Release i Andrea Von Siebenthal, Rukovodilac sektora za komunikacije, posjetili su BHMAC i razgovarali sa vd Direktorom Sašom Obradovićem.

Cilj posjete je nastavak saradnje po pitanju kontinuirane pomoći BHMACu u segmentu unaprjeđenja procesa protivminskog djelovanja, a naročito u segmentu Land Release.
Cijenjeni gosti su upoznati sa trenutnim aktivnostima po pitanju revizije Strategije i koracima vezanim za obaveze preuzete Konvencijom za zabranu PP mina.
Tokom svog boravka, delegacija će razgovarati sa predstavnicima Komisije za deminiranje, NVO NPA,UNDP i EU,a sve u sklopu razmatranja što adekvatnijeg vida pomoći Bosni i Hercegovini i BHMACu u operacijama protivminskog djelovanja i mogućnostima unaprjeđenja ovih aktivnosti u narednom periodu.

Share: