test

NVO „Posavina bez mina“ iz Brčkog započela je saradnju sa organizacijom Mine Mark Foundation iz Holandije sa ciljem sprovođenja edukacije o minama i eksplozivnim ostacima rata u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini. Projekat, koji trenutno sprovode u devet škola Brčko distrikta BiH i Posavskog kantona, ima za cilj podizanje svijesti nastavnika i pedagoga osnovnih škola o kontinuiranoj potrebi edukacije školske djece o minama. U okviru projekta obezbijeđeni su plakati za školske hodnike i učionice, a nastavnicima, pored edukativnog materijala, ponuđena je savjetodavna pomoć vezano za materijale koji su im potrebni u nastavi o opasnostima od mina.

Kroz ovaj projekat takođe prikupljaju informacije o zainteresovanosti škola da učestvuju u budućim projektima koje planiraju realizovati sa spomenutom Fondacijom iz Holandije i koji bi se implementirali u osnovnim školama širom BiH. Projekat traje dva mjeseca i naišao je ona odličan odziv kod nastavnog osoblja i direktora.

U sklopu ovog projekta, NVO ,,Posavina bez mina’’ informiše potencijalne korisnike o mogućnosti i prednostima korištenja mobilne aplikacije za minski sumnjiva područja u Bosni i Hercegovini.

Share:

Leave Comment