test

Comments off

U prostorijama Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini u Sarajevu danas je počeo Kurs za upravljanje kvalitetom, kome prisustvuju predstavnici BHMAC-a, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.

Uvodni govor održao je direktor BHMAC-a gospodin Saša Obradović, nakon čega se obratila direktorica NPA u BiH gospođa Valerie Warmington. Direktori su učesnicima poželjeli zanimljivu, produktivnu i praktično korisnu sedmicu učenja i razmjene iskustava i znanja.

Prisutne je s obukom upoznao gospodin Darvin Lisica, globalni specijalni savjetnik NPA, koji će takođe provoditi obuku, zajedno sa gospodinom Bracom Pandurevićem, operativnim menadžerom NPA u BiH.

Kurs će trajati pet dana, a učesnici će biti upoznati sa različitim aspektima upravljanja kvalitetom, uključujući planiranje, implementaciju, praćenje i evaluaciju sistema osiguranja kvaliteta. Obuka ima za cilj da unaprijedi vještine i znanje učesnika u upravljanju kvalitetom i osposobi ih da primijene principe u svojim organizacijama. Ova obuka će doprinijeti poboljšanju kvaliteta usluga koje pružaju organizacije ucesnici kursa.

Organizatori kursa su Norveška narodna pomoć (NPA) i BHMAC, a isti se provodi u sklopu regionalnog projekta „Jačanje sistema upravljanja kvalitetom nacionalnih tijela i centara za uklanjanje mina na Zapadnom Balkanu“. Projekat finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i NPA Utenriksdepartementet (Norge), sa ciljem jačanja kapaciteta nacionalnih tijela za protivminsko djelovanje i centara za uklanjanje mina na Zapadnom Balkanu u planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji njihovih sistema upravljanja kvalitetom. Ova obuka je bitna komponenta projekta i očekuje se da će značajno doprinijeti postizanju njegovih ciljeva.

Share: