test

Na osnovu zahtjeva JP Šume Tuzlanskog kantona, pristupilo se interventom deminiranju lokacije bivšeg RTV-relejnog sistema, na najvećoj koti planine Majevica, Stolicama.

Projekat je otvoren 8. jula ove godine, dok radove deminiranja izvode timovi Federalne uprave civilne zaštite.

Iako je riječ o relativno maloj površini od 1819m2, u pitanju je izuzetno težak zadatak sa veliKIm procentom zagađenosti metalom, na nadmorskoj visini preko 900m, što u velikoj mjeri utiče na sam proces odvijanja aktivnosti na terenu.

Do sada se na ovoj lokaciji i pored postavljenih znakova minske opasnosti, desilo nekoliko minskih nesreća.

Nakon završetka deminiranja, ovde je planirana izgradnja novog RTV relejnog stub sa pratećim objektima.

Izvor: https://rtvtk.ba/pocelo-deminiranje-lokacije-bivseg-radio-relejnog-sistema-na-najvecoj-koti-planine-majevica-stolicama/

Share:

Leave Comment