test

Direktor BHMAC Saša Obradović, sa saradnicima, učestvovao je na okruglom stolu na temu deminiranja pet opština sa prostora Majevice, odnosno apliciranja za dodjelu grant pomoći za grassroots projekte putem Amabasade Japana u BiH.

Sastanku koji je imao fokus na eko-turizam, upravljanje otpadom i deminiranje, prisustvovali su predstavnici opština Lopare, Ugljevik, Čelić, Sapna i Teočak, te  predstavnici organizacija Mines Advisory Group i Norveške narodne pomoći.

Dogovoreno je da će Centar za uklanjanje mina u BiH, zajedno sa opštinskim koordinatorima, raditi na što hitnijoj prioritetizaciji unutar ovih opština, u cilju prijave projekata sa turističkim potencijalima.

Share:

Leave Comment