test

Zbog trenutne situacije u svijetu izazvane Covidom-19, ove godine se polugodišnji sastanci zemalja potpisnica Otavske konvencije (Konvencija o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prevoza protivpješadijskih mina i o njihovom uništavanju) održavaju putem internet platforme od 30. juna do 2. jula 2020. godine.

Ovi sastanci imaju za cilј pružiti državama članicama i drugim zainteresovanim stranama priliku da predstave nove informacija o napretku u provedbi Konvencije, kao i o preostalim izazovima na polјu uklanjanja minsko eksplozivnih sredstava.

Program je modifikovan tako da uključuje niz tematskih panela, sesije za države članice koje traže produženje roka za ispunjavanje obaveza iz člana 5. Otavske konvencije i sjednicu posvećenu pripremama za 18. sastanak država članica (18MSP) koji će se održati u novembru.

Bosna i Hercegovina je na ovom sastanku podnijela neformalni Zahtjev za produženje roka za ispunjavanje obaveza iz člana 5. Otavske konvencije u kojem se traži produženje do 2027. godine, a Zahtjev je prezentovao Saša Obradović, direktor Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini.

Share:

Leave Comment