test

U periodu od 13.-16.02.2017. godine u organizaciji Međunarodnog Ženevskog centra za humanitarno deminiranje (GIHCD) i Centra za uklanjanje mina u BiH održana je radionica za “Reviziju strategije protivminskog djelovanja BiH 2009.-2019.”. Radionica je održana u Sarajevu. Revizija strategije je u skladu sa Strateškim ciljem 7. kojim se obavezuje periodično revidiranje Strategije protivminskog djelovanja u BiH 2009.-2019. u cilju daljeg unaprijeđenja efikasnosti procesa, sa ažuriranjem opšte minske situacije, operativnog, finansijskog i plana resursa, kao i strateških i operativnih ciljeva. U izradi ovog dokumenta su učestvovali domaći i strani eksperti u protivminskom djelovanju.

Share:

Leave Comment