test

U Sarajevu je u periodu 20-31.05.2019.godine, održana prva obuka za Tehničko izviđanje, koja je okupila 17 polaznika iz 11 različitih zemalja. Obuka je organizovana u saradnji sa Ženevskim centrom za humanitarno deminiranje i Norveškom narodnom pomoći, a uz podršku Vlade Švajcarske.

Share:

Leave Comment