test

U okviru održavanja 13.međunarodnog simpozijuma o humanitarnom deminiranju, 25.04.2016.godine u Biogradu na moru, održan je 26 SEEMACC sastanak kome u prisustvovali predstavnici centara i agencija za protivminsko djelovanje iz regiona Jugoistočne Evrope.

Na sastanku se razgovaralo o novoj strategiji SEMMACCa, a zemlje članice i posmatrači Vijeća Jugoistočne Evrope za koordinaciju protivminskog djelovanja, imali su priliku predstaviti dosadašnje rezultate i planove za naredni period.
Svrha SEEMACCa je produbljenje partnerskih odnosa zemalja članica i unaprjeđenje aktivnosti protivminskog djelovanja.
Goran Ždrale iz Odsjeka za upravljanje protivminskim djelovanjem BHMACa, u svom izlaganju istakao je važnost saradnje sa susjednim centrima i rada na novim metodama u cilju što pronalaska što efikasnijih i efektivnijih metoda za rad na terenu.

Share:

Leave Comment