test

Ријеч је о површини 60.072 м2, гдје су били ангажовани деминерски тимови Федералне управе цивилне заштите.

Подручје се налази око 2 км од мјеста Турбе,  између насеља Варошлук и Нула. Кроз локацију пролази пут који спаја наведена насеља и који се није користио управо због опасности од мина, гдје се вратило око 80 % расељеног становништва, а уклањањем минске опасности створени су услови за реконструкцију пута који пролази кроз ову локацију те његово кориштење и сигурно окружење за повратнике насеља Варошлук, Нула, Караула и Турбе.

Техничким извиђањем овог задатка пронађена је једна ПП мина, и 17 комада НУСа.

Share:

Leave Comment