test

Od 10. – 12. septembra u Ammanu (Jordan) održava se konferencija pod nazivom ”Fostering Partnerships” / ”Njegovanje partnerstva” koju organizuje Jedinica za podršku implementaciji Otavske konvencije iz Ženeve .  Konferencija je finansirana od strane Evropske unije i ima za cilj da nacionalnim ekspertima za pomoć osobama s invaliditetom i žrtvama mina, donositeljima odluka i osobama s invaliditetom, uključujući žrtve mina, pruži mogućnosti daljnjeg istraživanja izazova i dobre prakse usklađivanja napora za pomoć žrtvama u sklopu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) i Održivih razvojnih ciljeva (SDGs).

Konferenciji prisustvuju  Saša Obradović – direktor BHMAC-a, Zoran Ješić – koordinator Udruženja amputiraca Republike Srpske UDAS, Selma Gušo – novinar, advokat i žrtva mine, Nijaz Memić – prvi predstavnik BiH na Zimskim paraolimpijskim igrama.

Share:

Leave Comment