Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Na marginama Radionice o tehnologiji protivminskog djelovanja koja se održava u Ženevi, direktor Centra za uklanjanje mina BiH se sastao sa predstavnicima Jedinice za podršku implementaciji Konvencije o kasetnoj municiji i koordinatorima CCM Konvencije za međunarodnu saradnju i podršku.

Direktor je prisutne upoznao sa trenutnim stanjem u uklanjanju kasetne municije u našoj zemlji. Na sastanku se razgovaralo o ispunjavanju obaveza po članu 7. Konvencije o kasetnoj municiji po kojem Bosna i Hercegovina treba biti očišćena od kasetne municije do 1.septembra 2022. godine.

Koordinatori CCM Konvencije će tražiti od naše zemlje da 1. marta 2022. godine podnese Izvještaj o napretku CCM Konvencije i ukoliko sve obaveze budu ispunjene, Bosna i Hercegovina će biti proglašena zemljom bez kasetne municije. Ukoliko do tada ne bude očišćena kasetna municija, biće potrebno ponovo podnijeti Zahtjev za produženje roka za ispunjavanje obaveza iz Konvencije o kasetnoj municiji.

Share:

Leave Comment