test

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH Parlamentarne skupštine BiH, u skladu sa usvojenim Orjentacionim radnim planom za 2016. godinu održava godišnju Preglednu konferenciju o temi “Aktuelno stanje u sektoru odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine”. Godišnja konferencija se održava u periodu 23. i 24.11.2016. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH, u Sarajevu.
Održavanje konferencije ima za cilj da se sagleda aktuelno stanje u odbrambenom i sigurnosnom sektoru u BiH.
Učešće na konferenciji je uzelo i Ministarstvo civilnih poslova BiH, Komisija za deminiranje BiH, Centar za uklanjanje mina BiH koje je predstavljao v.d. Direktor, Saša Obradović. Gdin Obradović je prezentovao trenutno stanje, probleme u radu, kao i planove za naredni period Centra za uklanjanje mina u BiH.

Share:

Leave Comment