test

Na online sastanku održanom sa predstavnicima Gradske uprave Distrikta Brčko, Privredne komore Distrikta, predstavnicima “STUDEN & CO Holdinga”, te BHMAC RU Brčko, supervizor za Brčko Michael Scanlan, istakao je da će pojačan fokus organa Distrikta na aktivnosti uklanjanja mina, doprinijeti opštoj sigurnosti i stvoriti povoljne uslove za razvoj turizma i izgradnju ključnih transportnih pravaca prema vanjskim tržištima.

Na teritoriji Brčko distrikta BiH preostalo je još oko 13 km2 minsko sumnjive površine, i to na području: Boderište, Brčko sjever, Ulice-Rahić-Bukovac, Brčko istok, Vukšić-Skakava i Brčko zapad.

Share:

Leave Comment