test

Comments off

mddcU okviru projekta CHAMPS- Djeca protiv mina, koju Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH-MDDC, implementira sa tri škole u BiH, 10 djece iz navedenih škola su posjetili BHMAC u cilju sticanja dodatnog znanja i informacija vezanih za protivminsko djelovanje u BiH. 

U okviru ovog projekta djeca komuniciraju sa školama iz SAD, govore o problemu mina u BiH i pomažu žrtve mina u BiH. Protekle godine, CHAMPS je donirao pet proteza, dok će tokom 2016.godine još pet biti kompletirano, a nastavak ovog projekta se očekuje i u narednoj godini.
Projekat se implemetira putem Marshal Legacy Insitute iz SAD i na ovaj način odabrane žrtve mina koje biraju učenici navedenih škola, prenose svoje životne priče i izazove koje sa sobom nose poteškoće izazvane gubitkom ekstremiteta.

Share: