test

Saša Obradović, Direktor Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, podnio je u Ženevi i zvanični izvještaj o završetku zadataka čišćenja kasetne municije u Bosni i Hercegovini. Izvještaj je podnesen na 11. Sastanku zemalja članica Konvencije o zabrani proizvodnje, upotrebe, skladištenja i transfera kasetne municije, koju je potpisalo preko 100 zemalja širom svijeta.

Tokom svog izlaganja, Direktor Obradović je istakao da su sve obaveze u dijelu koji se odnosi na član 4. Konvencije ispoštovane, a sve u skladu sa posljednjim produženjem i preuzetim rokom zaključno sa 1. Septembrom 2023.godine.

Ovaj izuzetan uspjeh naše države, postignut je u saradnji sa partnerskim organizacijama, NVO Norveškom narodnom pomoći, Republičkom Upravom Civilne Zaštite Republike Srpske, Federalnom Upravom Civilne Zaštite Federacije BiH i Oružanim snagama BiH, koji su uz stručnu pomoć i nadzor BHMACa, uspješno završili  preuzete zadatke.

Izražena je velika zahvalnost svim dontarorima, a naročito Vladi Kraljevine Norveške i njihovom zalaganju i doprinosu, da danas možemo reći da je naša zemlja slobodna od kasetne municije.

Naravno, i dalje ne smijemo zaboraviti na pružanje kontinuirane pomoći svim žrtvama kasetne municije i njihovim porodicama, uključujući medicinsku rehabilitaciju i reintegraciju u socio ekonomske tokove.

Iako je proces uklanjanja kasetne municije okončan, Bosni i Hercegovini i dalje predstoji borba sa preostalim minsko eksplozivnim sredstvima, te su pozvani svi donatori da nastave sa pružanjem podrške, u ovom pravcu, kako bi naša zemlja bila i potpuno sigurna do 2027.godine, kada je u pitanju i minsko eksplozivna prijetnja.

Share:

Leave Comment