test

Comments off

mddcУ оквиру пројекта CHAMPS- Дјеца против мина, коју Центар за обуку паса за откривање мина у БиХ-MDDC, имплементира са три школе у БиХ, 10 дјеце из наведених школа су посјетили BHMAC у циљу стицања додатног знања и информација везаних за противминско дјеловање у БиХ.

У оквиру овог пројекта дјеца комуницирају са школама из САД, говоре о проблему мина у БиХ и помажу жртве мина у БиХ. Протекле године, CHAMPS је донирао пет протеза, док ће током 2016.године још пет бити комплетирано, а наставак овог пројекта се очекује и у наредној години.
Пројекат се имплеметира путем Marshal Legacy Insitute из САД и на овај начин одабране жртве мина које бирају ученици наведених школа, преносе своје животне приче и изазове које са собом носе потешкоће изазване губитком екстремитета.

Share: