test

  • Home
  • Opšta procjena minsko sumnjivih područja u Bosni i Hercegovini​

Opšta procjena minsko sumnjivih područja u Bosni i Hercegovini​

CILJ PROJEKTA Povećati efikasnost metode Land Release kroz poboljšanu procjenu veličine zemlje i utjecaja kontaminacije minama / ESZR u BiH.

Projekt “Opšta procjena minski sumnjivih područja u Bosni i Hercegovini 2018-2019“ će realizirati Centar za uklanjanje mina u BiH kao vodeća organizacija u operativnom smislu na ovom projektu s projektnim partnerima: Oružane snage Bosne i Hercegovine – Deminerski bataljon  i  Norveška narodna pomoć – Program humanitarnog razoružanja u Bosni i Hercegovini (NPA).

Ova procjena je integralni dio napora društva, institucija vlasti na svim razinama i specijaliziranih struktura protuminskog djelovanja da kroz unaprijeđenu procjenu opasnosti od mina i njihovog društvenog, ekonomskog i okolinskog utjecaja poboljšaju planiranje, organizaciju i izvođenje protuminskog djelovanja, a u cilju jačanja ljudske sigurnosti, smanjenja negativnog utjecaja spomenutih rizika i ispunjavanja preostalih obaveza koje Bosna i Hercegovina ima kao država potpisnica Konvencije o zabrani mina i Konvencije o zabrani kasetne municije.

            Opći cilj projekta je povećanje učinkovitosti protuminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini kroz primjenu poboljšane opće procjene opasnosti od mina i kasetne municije i njihovog utjecaja na pogođene zajednice. U središtu procjene su naseljena mjesta, domaćinstva i pojedinci koji su izloženi riziku od mina, kasetne municije i drugih eksplozivnih ostataka iz rata.

Aktivnosti projekta usmjerene su prema ispunjavanju dva specifična cilja:

  1. Ponovna procjena sumnjive površine u skladu s Međunarodnim standardima protuminskog djelovanja (IMAS) i s razvijenim pristupkom za oslobađanje zemljišta u Bosni i Hercegovini.
  2. Definisanje pokazatelja za provedbu nove strategije protuminskog djelovanja za Bosnu i Hercegovinu i razvijanje srednjoročnog akcionog plana za oslobađanje zemljišta.

Kako bi se postigli ovi specifični ciljevi projekta, Centar za uklanjanje mina u BIH, u partnerstvu s Oružanim snagama BiH i Norveškom narodnom pomoći planira provesti procjenu sumnjivih opasnih površina u Bosni i Hercegovini, u skladu s razvijenim planom procjene, na 1.030 km2 sumnjive opasne površine te definirati ukupno 500 +/- 10 % poligona sumnjivih opasnih područja u periodu od 01.10.2018. do 31.01.2020. godine. Većina sumnjivih opasnih površina definisanih za oslobađanje zemljišta će biti prilagođena optimalnoj veličini na razini od 1,7-2,5 km2 (prosječno 2,1 km2). Realizacija ovog projekta dovesti će do uspostave novih temelja za realnije planiranje aktivnosti protuminskog djelovanja, osnove za razvoj nove strategije protuminskog djelovanja i pripreme za podnošenje novog zahtjeva Bosne i Hercegovine za produljenje roka određenog Konvencijom o zabrani protivpješadijskih mina (‘”Otavska konvencija”).

Sredstva za implementaciju Projekta obezbjeđuje Instrument Evropske unije za stabilnost i mir.
Trajanje projekta: 15. avgust 2018. – 15. februar 2020. (18 mjeseci)