Дирeктoр Цeнтрa зa уклaњaњe минa у БиХ, присуствoвao 67.сједници Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске

25.децембра 2019.године, у Општинској управи Брод, у склoпу 67.сједницe Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске, Дирeктoр Цeнтрa Цeнтрa зa уклaњaњe...

Sastanak sa koordinatorima za deminiranje

Dana 28.11.2019. godine predstavnici Centra za uklanjanje mina u BiH  održžali su sastanak sa kordinatorima za deminiranje Bosansko-podrinjskog kantona u...

Smiley face