Održana doobuka monitorskog osoblja

Monitorske organizacije: EXPLORING – Mostar; TROTIL – Sarajevo i MINEMON – Pale u saradnji sa BHMAC-om, održale su redovnu, zajedničku...

Smiley face