test

Danas je u Sarajevu predstavljen završetak projekta pomoći žrtvama mina, koji uključuje izradu i održavanje i izradu 60 visokokvalitetnih proteza, natkoljenih i potkoljenih, te rehabilitaciju preživjelih od mina, kojeg finansira Vlada Savezne Republike Njemačke. 

Implementator projekta je Udruženje Centar za obuku pasa za otkrivanje mina-MDDC iz Sarajeva, putem ITF Enhancing Human Security.
Share:

Leave Comment