test

Домаћин курса је Центар за разминирање Републике Србије, уз подршку Њемачког министарства спољних послова.

Курс ће трајати у периоду 24.11-02.12.2021.године, а има за циљ повећање ефикасности, ефективности, резултата и постизања стратешких циљева кроз побољшано и унапријеђено управљање квалитетом.

Share:

Leave Comment