test

Na poziv načelnika opštine Šamac, predstavnici Centra za uklanjanje mina u BiH, Kancelarije Banja Luka, prisustvovali su radnom sastanku na temu realizacije preostalih projekata deminiranja unutar ove opštine.

Na sastanku je istaknuto da su tokom 2021.godine, implementirani zadaci na području Slatine, korito rijeke Tolise , a u sklopu izgradnje Auto dionice Vukosavlje Brčko, te Batkuša-dvorište Lazići i Obudovac Sarice 1A. Trenutno su u progesu projekti Bara Brvnik i Obudovac Barice 3, čiji se završetak očekuje do kraja godine.

Bojan Klepić, Šef Kancelarije Banja Luka izrazio je očekivanje da će se tokom naredne godine početi sa realizacijom MSP zadatka, ukupne površine 1,36km2, kojim će biti obuhvaćena cjelokupna minski sumnjiva površina na području Šamca.

Još jednom je naglašena izuzetno dobra saradnja između Centra za uklanjanje mina u BiH i predstavnika opštinskih vlasti, te zajednička spremnost da se problem mina u Šamcu okonča u što skorijem vremenskom periodu, kako bi se unaprjedila lokalna privreda, te stvorili uslovi za efektivno korištenje zemljišta za poljoprivredu i razvoj plovnog puta rijeke Save.

 

Share:

Leave Comment