test


12.03.2019.godine delegacije ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH, na čelu sa vojnim atašeom potpukovnikom Kai Uwe Napel, posjetili su aktivnosti u okviru projekta Land Release na području Trusine, opština Konjic, gdje su im predstavljene osnovne informacije o trenutnom projektu, kao i dosadašnjim rezultatima na ovom terenu.

U pitanju su operacije tehničkog izviđanja sa ciljanom i sistematskom istragom, koje se implementira uz finansijsku podršku njemačke vlade, a putem NVO NPA i BHMAC.

Share:

Leave Comment