test

Tokom današnjeg online sastanka, direktor Centra za uklanjanje mina u BiH informisao je predstavnike donatora za protivminsko djelovanje o trenutnom stanju i aktivnostima u deminiranju u BiH.

U diskusiji svih donatora za protivminsko djelovanje izražena je zabrinutost zbog činjenice da još uvijek nije formirana Komisija za deminiranje u BiH ali i činjenice da su sredstva IPA 2018  planirana za deminiranje preusmjerena za borbu protiv COVID 19 i pitanje migracija.

Donatori su informisani o radu na pripremi Izmjena i dopuna Standarda za protivminsko djelovanje kao i o aktivnostima tokom kojih BHMAC vrši pojačano hitno obilježavanje područja sumnjivih na mine.

Predstavnici donatora su iskazali posebnu zabrinutost zbog zastoja u  procesu deminiranja a koje je prouzrokovano neformiranjem Komisije za deminiranje i naveli da će oni u skladu sa sa svojim nadležnostima pozvati nadležne u BiH da u što kraćem roku imenuju članove i omoguće rad Komisije za deminiranje u BiH.

Share:

Leave Comment