Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Riječ je o novom konceptu pod nazivom Land Release, usklađenim sa Međunarodnim Standardom za humanitarno deminiranje IMAS, koji ima za cilj da se na što ekonomičniji i efikasniji način, te u što kraćem vremenskom periodu, korisnicima vrati

20.01.2016.godine, nastavljene su aktivnosti tehničkog izviđanja i čišćenja područja zagađenih kasetnom municijom u BiH. Riječ je o lokaciji Crna Ljut, zajednica Jasenica u opštini Čapljina. Aktivnosti izvodi NVO NPA, a finansiraju se putem Norveškog ministarstva vanjskih poslova.

Navedeni zadaci se nalaze unutar zone odgovornosti BHMAC RK Pale i RK Banja Luka, a finasirani su putem ITFa, te državnog i entitetskog budžeta.Na zadacima su pronađena 2 NUSa i 34 PP mine. U pitanju su dva

U pitanju su zadaci koji se nalaze u zoni odgovornosti BHMAC RU Bihać, koji su finansirani putem ITF, Njemačka i gdje je pronađeno 11 PP mina, 2 PT mine i 20 NUSa. Riječ je o 2 zadatka

U pitanju je zadatak Sliv potoka Kolobara, površine 146.266m2, gdje je radove izvodila NVO NPA i zadatak vezan za rekonstrukciju Savskog nasipa Vučilovac, površine 30.350m2, gdje je radove izvodila NVO Stop Mines. Sredstva su izdvojena putem NVO