Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

26.05.2016.godine, na području Đelilovca, opština Travnik, započeta je prva faza ciljanog tehničkog izviđanja na minski sumnjivoj površini od 2.345.100 m2. Aktivnosti vrši NVO NPA, u saradnji sa BHMAC Regionalnim uredom Travnik. Do sada je na ovom području

U okviru Održan sastanak s predstavnicima BH MAC-a s ciljem predstavljanja projekta MSP Velika Drežnica-Šujička Poljana, koji će se realizovati u sklopu IPA 2011 LAND RELEASE, 24.05.2016.godine, održan je sastank sa predstavnicima BHMACa, NVO Provita i Herceg

Danas su u prostorijama Centra za uklanjanje mina u BiH, započete aktivnosti na izradi prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deminiranju u BiH. Na izradi navedenog prijedloga radiće radna grupa koja se sastoji od predstavnika

Comments off

21.05.2016.godine u jutarnjim časovima, tokom sakupljanja ogrijevnog drveta, na području Gostilj-Dobretići, planina Vlašić, došlo je do aktiviranja minske naprave, prilikom čega je jedno lice smrtno stradalo. Nesreća se desila u obilježenom minskom polju. Do sada je u

Comments off

20.05.2016.godine, završene su aktivnosti uklanjanja kasetne municije u okviru projekta Crna Ljut, opština Čapljina. Aktivnosti implementira NVO NPA, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Norveške. Do sada je na ovom projektu površine 214.238 m2, pronađeno 58 komada municije

Comments off

17.05.2016.godine, na području opštine Bihać, završeno je čišćenje zadatka Ripak Prašćak kokoti, površine 20931m2. 18.05.2016.godine, na području opštine Velika Kladuša, završeno je čišćenje zadatka Mušmulja, površine 12952m2. Namjena zadatka je omogućavanje sigurne eksploatacije šume, izvođenje poljoprivrednih radova

Comments off

U okviru projekta CHAMPS- Djeca protiv mina, koju Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH-MDDC, implementira sa tri škole u BiH, 10 djece iz navedenih škola su posjetili BHMAC u cilju sticanja dodatnog znanja i

Comments off

Na 55.sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 16.05.2016.godine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojen je Izvještaj o radu Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini za 2015.godinu i Izvještaj o protivminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini za 2015.godinu.

Comments off

Dana 13.05.2016.godine, gospodin Ken Rutherford, Direktora Centra za Međunarodnu stabilizaciju i oporavak James Madison Univerziteta, razgovarao je sa predstavnicima Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, Komisije za deminiranje i Ministarstva vanjskih poslova. Cil posjete gospodina

Comments off

27.04.2016.godine, delegacija Ženevskog centra za humanitarno deminiranje u sastavu Ambasador Stefano Toscano, Direktor GICHD, Helen Gray, Savjetnik za Land Release i Andrea Von Siebenthal, Rukovodilac sektora za komunikacije, posjetili su BHMAC i razgovarali sa vd Direktorom Sašom