test

U cilju ispunjavanja obaveza iz Konvencije o zabrani upotrebe, proizvodnje, transfera i skladištenja kasetne municije, prema kojoj je naša zemlja obavezna da ukloni svu preostalu kasetnu municiju do Septembra 2022.godine, u glavnoj komandi EUFORa, održana je konferencija

Centar za uklanjanje mina u BiH u periodu 24-26.01.2022.godine u saradnji sa UNDP BiH, organizuje Radionicu na temu unaprijeđenja procesa netehničkog izviđanja u BiH. Radionica se održava uz podršku UNDP Projekta "Beyond the Square Meters", finansiranog putem