Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Bosnia and Herzegovina without cluster ammunition The contamination of Bosnia and Herzegovina with cluster munitions occurred during the last war in and amounted to 14.61 km2 in 140 locations throughout our country. "Steel rain", as cluster munitions

Bosna i Hercegovina bez kasetne municije Kontaminacija Bosne i Hercegovine kasetnom municijom, dogodila se tokom proteklog rata u i iznosila je 14,61 km2 na 140 lokacija širom naše zemlje. “Čelična kiša”, kako često nazivaju kasetnu municiju zbog