Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Danas je u Sarajevu Zaključen Sporazum o partnerstvu u provođenju projekta „Podrška Centru za uklanjanje mina u BiH (BHMAC)  u implementaciji real-time sistema za upravljanje informacijama za protivminsko djelovanje u BiH, BHIMSMA Core“. Sporazum su potpisali predstavnici Ministarstva

The event was organized in cooperation with the United Nations Development Program in Bosnia and Herzegovina and the European Union Forces for Bosnia and Herzegovina, which have been monitoring and supporting the Bosnia and Herzegovina Mine Action

Događaj je organizovan u saradnji sa Razvojnim Programom Ujedinjenih nacija i Snagama Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, koji prate i podržavaju Centar za uklanjanje mina u BiH i protivminsko djelovanje već dugi niz godina. Svečanosti je

The conference was organized by ANAMA, the Mine Action Agency of Azerbaijan, and was attended by representatives of international, governmental and non-governmental organizations, commercial companies and equipment manufacturers. At seven panels during the conference, experiences were shared

Konferenciju je organizovala ANAMA, Agencija za protivminsko djelovanje Azerbejdžana, a istoj su prisustvovali predstavnici međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija, komercijalnih kompanija i proizvođača opreme. Na sedam panela tokom konferencije podijeljena su iskustva i prezentirane teme iz različitih

Riječ je o velikom projektu pod nazivom "Talaševićka 1" na površini od 1,2 miliona m2, od izuzetne vaznosti za građane Orasja, zato što ima jako puno obradivog zemljišta i kanalske mreže, koji se nalaze u minsko sumnjivom

On Wednesday, November 23, 2022, in Sarajevo, the Amputee Organization UDAS, in cooperation with the Bosnia and Herzegovina Mine Action Center, organized the round table "Bosnia and Herzegovina without mines, barriers and victims - achievements and challenges".

U Sarajevu je u srijedu, 23.11.2022. godine u Organizacija amputiraca UDAS u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina u BiH, organizovala je okrugli sto „Bosna i Hercegovina bez mina,barijera i žrtava – postignuća i izazovi”. Događaju su