test

Ријеч је о новом концепту под називом Land Release, усклађеним са Међународним Стандардом за хуманитарно деминирање ИМАС, који има за циљ да се на што економичнији и ефикаснији начин, те у што краћем временском периоду, корисницима врати на употребу што више сумњиве површине, а очисте само потврђена подручја која садрже минско експлозивна средства.

Пројекат Land Release се финансира средствима ЕУ (ИПА 2011), којим је до сада кроз 10 пилот пројеката планирано да се у 2016.години врати на употребу око 53 км2.

Предност нове методе је да је већина ове површине третирана нетехничким методама,односно додатном анализом и прикупљањем података на терену, док се техничким методама третирају само она подручја са потврђеним минским индикаторима, што ће резултирати смањењем трошкова и уштедом времена.

Један од циљева дефинисаних пројектом ИПА 2011 Land Release јесте и израда стручне регулативе, према којој би се проблем мина у БиХ у будућности рјешавао у складу са Ланд Релеасе приступом. Тако да се у 2014. и 2015. години у склопу пројекта ИПА 2011 Land Release, а по налогу Комисије за деминирање у БиХ приступило изради три поглавља новог Стандарда за противминске акције у БиХ, која се односе на Враћање површине, Нетехничко извиђање и Техничко извиђање.

Рад на поглављима Стандарда за противминске акције у БиХ је урадио Центар за уклањање мин у БиХ, а у сарадњи са УНДП БиХ и Женевским међународним центром за хуманитарно деминирање (ГИЦХД).
Након упућивања на јавну расправу, те усклађивања са достављеним мишљењима од стране акредитованих деминерских организација и других учесника у процесу, наведени Стандарди су усвојени 27.01.2016.године од стране Комисије за деминирање у БиХ.

Усвајање и примјена ових Стандарда ће сигурно унаприједити постојећи систем противминских активности, а самим тиме и убрзати рјешавање овог дугорочног проблема, те испуњење зацртаних стратешких циљева и међународно преузетих обавеза.

Share:

Leave Comment