test

20160524_111427Данас су у просторијама Центра за уклањање мина у БиХ, започете активности на изради приједлога Закона о измјенама и допунама Закона о деминирању у БиХ.
На изради наведеног приједлога радиће радна група која се састоји од представника Министарства цивилних послова, БХМАЦа, Комисије за деминирање, те Цивилних заштита Федерације и Републике Српске и Оружане снаге Босне и Херцеговине.

Задатак Радне групе је израда приједлога Закона о измјенама и допунама Закона о деминирању у БиХ, те предузимање свих пратећих активности које су у вези са припремом и израдом Закона.
Рок да се Министру цивилних послова Босне и Херцеговине достави приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о деминирању у БиХ и Извјештај о раду Радне групе је два мјесеца.
Постојећи Закон о деминирању је усвојен 2002.године, те је његова измјена и допуна неопходна због низа недостатака и захтијева одређену надоградњу у циљу прилагођавања новим техникама рада и осталој пратећој структури, у складу са постојећим системом ПМА и тренутном ситуацијом везаном за проблем мина и ЕОД у БиХ.

Подсјећамо да је претходна верзија закона урађена прије неколико мјесеци и иста је дата на консултације. Настојало се, поправити текст Закона који се односи на Одбор донатора, па су у складу с тим прикупљене све примједбе на преднацрт закона и закон је уврштен на сједницу Вијећа министара, међутим исти није добио подршку, те је сугерисано да се иде на измјену постојећег Закона.

Share:

Leave Comment