test

Данас су започете активности техничког извиђања и чишћења локације Економија Уларице 8, општина Усора. Активности имплементира НВО Норвешка народна помоћ, а у питању је подручје површине 66,132 м2, које се налази у сјевероисточном дијелу мински угрожене заједнице Уларице.

Деминирањем ће се створити услови за сигуран живот локалног становништва и повратника, кориштење пољопривредног земљишта и прикупљање огријевног дрвета.

Share:

Leave Comment