test

На подручју Бадић Врлије, општина Босанска Крупа, завршен је задатак техничког извиђања површине 60068 м2, који је имплементирао доо EKODEM.

Деминирање овог подручја ће омогућити сигурно кориштење пољопривредног земљишта, дио шумског подручја и сигуран приступ подручју за испашу стоке.

На подручју Међеђег брда, општина Сански Мост, завршен је задатак техничког извиђања површине 61280 м2, који су имплементирале Оружане снаге БиХ.
Деминирање овог подручја ће омогућити сигурну експлоатацију дрвета, бављење ловом и сакупљање шумских плодова.
Имајући у виду да се наведена локација налази у близини подручја на ком се одржава традиционална манифестација Грмечка корида, деминирањем ће се створити услови за сигурност учесника овог догађаја.

Share:

Leave Comment