test

У питању је задатак Слив потока Колобара, површине 146.266м2, гдје је радове изводила НВО НПА и задатак везан за реконструкцију Савског насипа Вучиловац, површине 30.350м2, гдје је радове изводила НВО Стоп Минес.

Средства су издвојена путем НВО НПА и Владе Брчко Дистрикта.
На подручју Брчко дисрикта до сада је имплементирано 389 задатака хуманитарног деминирања. Деминирано је 21,9 км2, приликом чега је пронађено и уништено 2060 ПП мина, 186 ПТ мина, 1386 комада НУС-а. Преостала сумњива површина износи 19 км2.

Share:

Leave Comment