test

У питању су задаци који се налазе у зони одговорности БХМАЦ РУ Бихаћ, који су финансирани путем ИТФ, Њемачка и гдје је пронађено 11 ПП мина, 2 ПТ мине и 20 НУСа.

Ријеч је о 2 задатка на подручју Велике Кладуше и то Орчева Лука-Борови, чишћење и Сејдинова коса-Јарак, техничко извиђање, 4 задатка на подручју Санског Моста и то Томина Сјенокос 1, техничко извиђање, Томина Поповићи и Томина Поповићи 1, техничко извиђање, Село Поповићи 1, техничко извиђање, те 1 задатак у Бихаћу, Водовод Комарац, техничко извиђање.
Деминирањем су се створили услови за сигуран повратак расељеног становништва, обнову кућа и окућница, те сигурно кориштење пољопривредних површина и локалних путева, као и одржавање локалног резервоара за снабдијевање водом.
Задатке су имплементирале деминерске организације НВО Стоп Минес и ПОИНТ доо.

Share:

Leave Comment