test

Дана, 07.11.2016. године на локалитету Чардак- Трамошница Доња у Општини  Пелагићево догодила се минска несрећа у којој је смртно страдао пастир Ф.С. из села Суви До – Општина Травник .

Према подацима из Иницијалног извјештаја, несрећа се догодила активирањем противпјешадијске мине типа ПРОМ-1 у подручју које није било декларисано као ризично од мина нити обиљежено знаковима за минску опасност.

БХМАЦ до сада није располагао информацијама о постојању ризика у ближем окружењу мјеста минске несреће нити је од стране локалне управе Општине Пелагићево било захтјева за покретање противминске акције.

Имајући у виду посљедице минске несреће као и почетне резултате истраге, БХМАЦ ће формирати посебан тим са задатком да утврди све чињенице и околности које су довеле до страдања цивила и у складу својих надлежности и овлаштења предложити одговарајуће мјере.

Share:

Leave Comment