test

На захтјев Међународне организације за миграције, Центар за уклањање мина у Босни и Херцеговини организовао је и спровео обуку за 20 особа које ће обављати ове активности у склопу својих редовних активности унутар миграционих кампова и по потреби на терену.

Обука је трајала у периоду од 1. до 5. новембра и укључивала је теоријски и практични рад у групама како би се учесници што боље упознали с материјом, а све у циљу што адекватнијег преноса порука упозорења на минску опасност мигрантима како би се избјегле све потенцијалне опасности и евентуалне несреће.

Share:

Leave Comment