test

У оквиру реализације МСП Хум-1, Требиње, на локалитету Маријач, на коме се тренутно одвијају операције деминирања од стране РУ Цивилне Заштите РС уз стручни надзор и координацију БХМАЦ-а, одржан је оперативни састанак у циљу што скоријег завршетка три систематске истраге на истоименом локалитету чиме би цијело подручје на којем се гради Аеродром Требиње било без минске опасности.

Састанку су присуствовали представници извођача радова РУ ЦЗРС, БХМАЦ-а и града Требиња. На састанку је договорено да се уз ангажман града Требиња на локалитет Маријача изведу информатори како би са оперативним особљем БХМАЦ-а и РУ Цивилне Заштите РС додатно анализирали доказе минираности (5 минских записника) у циљу што ефикаснијег и ефективнијег рјешавања проблема. Треба напоменути да је терен неприступачан, дјелимично обрастао густим растињем са додатном потешкоћом коју представљају камене стијене.

Уколико буду околности дозвољавале, у истом циљу РУ Цивилне Заштите РС ће покушати ангажовати још један деминерски тим како би се МСП Хум 1, Требиње што прије завршио, а површина вратила на употребу крајњем кориснику.

Share:

Leave Comment