BH MAC

Početak | English | Pretraga
Vodič za pristup informacijama i indeks registar
Minska situacija-nova opšta procjena
Usvojena poglavlja 1,2,3 Standarda za protivminsko djelovanje u BiH - Januar 2016
Struktura i zadaci
Humanitarno deminiranje
Upozoravanje na mine
Pomoć žrtava mina
Obuka i istraživanje
Opštinsko planiranje projekata
Zakon i podzakonski akti
Vodič za akreditaciju
Arhiva
Novosti
Info desk i kontakti
Linkovi
Galerija
Prilika za posao/objavljeni konkursi za zaposlenike i pripravnike
Javne nabavke
Prijavi korupciju
Download
Operativni plan upozoravanja na mine za 2005 Operativni plan upozoravanja na mine za 2005
Izvještaj o protivminskom djelovanju u 2012.godini Izvještaj o protivminskom djelovanju u 2012.godini
Operativni plan za pomoć žrtvama mina za 2006 godinu Operativni plan za pomoć žrtvama mina za 2006 godinu
Operativni plan protivminskih akcija za 2008 godinu Operativni plan protivminskih akcija za 2008 godinu
Izvještaj o protivminskim akcijama za 2005 godinu Izvještaj o protivminskim akcijama za 2005 godinu
Plan protivminskih akcija za 2006 Plan protivminskih akcija za 2006
Izvještaj za 2007 godinu Izvještaj za 2007 godinu
Operativni plan humanitarnog deminiranja za 2007 godinu Operativni plan humanitarnog deminiranja za 2007 godinu
Operativni plan protivminskog djelovanja za 2009 godinu Operativni plan protivminskog djelovanja za 2009 godinu
Operativni plan humanitarnog deminiranja za 2006 Operativni plan humanitarnog deminiranja za 2006
Operativni plan protivminskog djelovanja za 2014.godinu Operativni plan protivminskog djelovanja za 2014.godinu
Operativni plan protivminskog djelovanja za 2014.godinu
Plan protivminskih akcija za 2008 godinu Plan protivminskih akcija za 2008 godinu
Izvještaj o protivminskim akcijama za 2006 godinu Izvještaj o protivminskim akcijama za 2006 godinu
Izvještaj o protivminskom djelovanju za 2008 godinu Izvještaj o protivminskom djelovanju za 2008 godinu
Izvještaj o protivminskom djelovanju za 2011.godinu Izvještaj o protivminskom djelovanju za 2011.godinu
Operativni plan za pomoć žrtvama mina za 2006 godinu Operativni plan za pomoć žrtvama mina za 2006 godinu
Plan protivminskih akcija za 2007 Plan protivminskih akcija za 2007
Izvještaj o PMD u BiH za 2013.godinu Izvještaj o PMD u BiH za 2013.godinu
Izvještaj o PMD u BiH za 2013.godinu
3  Annex VI_ Land Release Report BHS 2013 3 Annex VI_ Land Release Report BHS 2013
3 Annex VI_ Land Release Report BHS 2013
   ©2016 BH MAC. Sva prava zadržana.developed by daenet