BH MAC

Početak | English | Pretraga
Vodič za pristup informacijama i indeks registar
Minska situacija-nova opšta procjena
Standard za protivminsko djelovanje u BiH 2015-javna rasprava
Struktura i zadaci
Humanitarno deminiranje
Upozoravanje na mine
Pomoć žrtava mina
Obuka i istraživanje
Opštinsko planiranje projekata
Zakon i podzakonski akti
Vodič za akreditaciju
Arhiva
Novosti
Info desk i kontakti
Linkovi
Galerija
Prilika za posao/objavljeni konkursi za zaposlenike i pripravnike
Javne nabavke
Prijavi korupciju
Osnovni kurs za instruktore upozoravanja na mine


Sarajevo, 23.11.2015
U Sarajevu će se u periodu 23-27.11.2015.godine, u organizaciji NVO Stop Mines, a uz stručnu i logističku podršku BHMACa i EUFORa, održati osnovni kurs upozoravanja na mine. Kurs će pohađati 20 polaznika iz akreditovanih organizacija.
Posjeta delegacije Tajikistana, Kirgistana i Kazahstana BHMACu


Sarajevo, 18.11.2015
17.11.2015.godine, Centar za uklanjanje mina u BiH je posjetila delegacija Tajikistana, Kazahstana i Kirgistana, a u organizaciji OSCE Tajikistan. Cilj posjete je upoznavanje sa radom i aktivnostima BHMACa i uopšte sa sistemom protivminskog djelovanja u BiH.
Na području Sanskog mosta otvorena tri zadatka tehničkog izviđanja
Sanski most, 13.11.2015
Zahvaljujući sredstvima SR Njemačke, prikupljenim putem ITFa, na području Sanskog mosta otvorena su tri zadatka tehničkog izviđanja, koje implementira NVO Stop Mines.
Radionica za Reviziju Podstrategije upozoravanja na mine


Sarajevo, 12.11.2015
U sklopu procesa Revizije Strategije protivminskog djelovanja u BiH 2009-2019, u Sarajevu se u periodu 12-13.11.2015.godine, održava Radionica za reviziju Podstrategije za upozoravanje na mine u BiH. Radionica se održava u saradnji sa Međunarodnim komitetom crvenog krsta/križa, a istoj prisustvuju NVO i vladine organizacije akreditovane za ovu protivminsku akciju u BiH, kao i međunarodne organizacije koje podržavaju ovu oblast.
Završetak radova na deminiranju lokacija u Makljenovcu,Usora
Doboj, 10.11.2015
Povodom završetka radova na deminiranju lokacija u Makljenovcu,Usora, opština Doboj, 09.11.2015.godine, održana je zvanična ceremonija primopredaje lokacija Makljenovac 1 i Makljenovac 41. Ceremoniji su pored implementatora projekta Norveške narodne pomoći i BHMACa, prisustvovali i zvaničnici Njemačke ambasade u BiH, opštinske vlasti i predstavnici medija.
Učešće BHMACa na Petoj Konferenciji o aktuelnom stanju sigurnosti u organizaciji Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH
Vitez, 6.11.2015
04-05.11.2015.godine u hotelu Central, Vitez, održana je Peta Konferencija o aktuelnom stanju sigurnosti u BiH, u organizaciji Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH. Konferencija se održava uz podršku DCAF Ženeva, OSCE Misije u BiH, UNDP i NATO Štaba Sarajevo. Konferenciji su prisustvovali predstavnici svih državnih ministarstava i agencija u BiH, entiteskih sigurnosnih agencija i komisija, te međunarodnih i nevladinih organizacija.
V.d. dirеktоr Cеntrа zа uklаnjаnjе minа u BiH, Sаša Оbrаdоvić razgovarao sa Članom Predsjedništva BiH dr Mladenom Ivanićem na temu minske situacije u BiH


Sarajevo, 4.11.2015
Gоspоdin Оbrаdоvić је informisao člаnа Prеdsјеdništvа BiH o аktivnоstimа BHMACа, kao i trеnutnоj situаciјi u оblаsti dеminirаnjа u BiH. Imajući u vidu da trenutna vеličinа sumnjivе pоvršinе u BiH iznоsi оkо 1166 km², tе dа sе BHMAC susrеćе sа prоblеmimа оkо оsiguravanja srеdstаvа zа dаlјu implementaciju planiranih aktivnosti u okviru realizacije postojeće Strategije PMD.
Na području Bihaća i Sanskog Mosta otvorena dva zadatka tehničkog izviđanja
Bihać i Sanski Most, 30.10.2015
Na području Sanskog mosta, 27.10.2015.godine, otvoren je zadatak tehničkog izviđanja Tomina Popovići 1, površine 102899m2.
Radove izvodi NVO Stop Mines, a deminiranje će omogućiti sigurno korištenje stambenih objekata i poljoprivrednih površina.
Zadatak se finansira sredstvima Republike Njemačke, a putem ITFa.
Otvoren zadatak tehničkog izviđanja na području Jablanice
Jablanica, 29.10.2015
Na području opštine Jablanica otvoren je zadatak tehničkog izviđanja "Kosne Luke 3", površine 73080m2.

Po završetku ovog zadatka, planirani su radovi u okviru projektnog zadatka "Kosne Luke 5" na površini od 17.780m2.
Na području Bihaća završen zadatak tehničkog izviđanja, a u Velikoj Kladuši otvoren zadatak čišćenja
Bihać i Velika Kladuša, 23.10.2015
Na području Velike Kladuše, 15.10.2015.godine, izvršeno je otvaranje zadatka čišćenja Poljana-Silosi 2,površine 16406m2.
Radove izvodi Point Orašje, a deminiranje će omogućiti sigurno korištenje poljoprivrednh površina i sječu ogrjevnog drveta.
Zadatak se finansira sredstvima Republike Njemačke, a putem ITFa.
<< Novembar 2015 >>
Po Ut Se Če Pe Su Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
DOWNLOAD
Spisak akreditovanih organizacija za protivminsko djelovanje Spisak akreditovanih organizacija za protivminsko djelovanje
Priručnik za deminerePriručnik za deminere
Zahtjev za izdavanje rješenja za otvaranje radnog zadatkaZahtjev za izdavanje rješenja za otvaranje radnog zadatka
Lista prioriteta za 2015.godinu-slobodni projektiLista prioriteta za 2015.godinu-slobodni projekti
Izvještaj o protivminskom djelovanju u 2014.godiniIzvještaj o protivminskom djelovanju u 2014.godini
Operativni plan protivminskog djelovanja za 2015.godinuOperativni plan protivminskog djelovanja za 2015.godinu
Izvještaj Land Release 2014Izvještaj Land Release 2014
Izvještaj o elementarnim nepogodama u BiH u 2014.godina sa fokusom na minsku situacijuIzvještaj o elementarnim nepogodama u BiH u 2014.godina sa fokusom na minsku situaciju
Standardne operativne procedure za generalno izviđanje područja djelovanja kasetnom municijomStandardne operativne procedure za generalno izviđanje područja djelovanja kasetnom municijom
SOP o ciljanoj istrazi manuelnim metodamaSOP o ciljanoj istrazi manuelnim metodama
   ©2015 BH MAC. Sva prava zadržana.developed by daenet