BH MAC

Početak | English | Pretraga
Vodič za pristup informacijama i indeks registar
Minska situacija-nova opšta procjena
Struktura i zadaci
Plan i izvještaji
Humanitarno deminiranje
Upozoravanje na mine
Pomoć žrtava mina
Obuka i istraživanje
Opštinsko planiranje projekata
Zakon i podzakonski akti
Vodič za akreditaciju
Arhiva
Novosti
Info desk i kontakti
Linkovi
Galerija
Prilika za posao/objavljeni konkursi za zaposlenike i pripravnike
Javne nabavke
Prijavi korupciju
Download
Strategija protivminskog djelovanja 2009-2019 Strategija protivminskog djelovanja 2009-2019
Minska situacija 2013.godina
Trenutna veličina minski sumnjive površine u BiH iznosi 1.218,50 km2 ili 2,4% u odnosu na ukupnu površinu BiH.

Kroz operacije sistematskog izviđanja definisano je 9.400 minski sumnjivih mikrolokacija na kojima se, procjenjuje se, nalazi oko 120.000 mina/NUS-a.

Trenutna veličina sumnjive površine na kasetnu municiju u BiH iznosi 10,50 km2.

Trenutna veličina minski rizične površine, koja je definisana kroz 4.282 projekta, operacijama generalnog izviđanja za dalje operacije humanitarnog deminiranja, iznosi 327,48 km2.

U bazi podataka (BHMAIS) trenutno su registrovana 19.185 zapisnika minskih polja što predstavlja oko 60% od njihovog ukupnog broja.

Opštom procjenom minske situacije u BiH iz 2012. godine identifikovano je 1.417 ugroženih zajednica pod uticajem mina/NUS-a.

Lokacije kontaminirane minama/NUS-om direktno utiču na sigurnost oko 540.000 građana. Od ukupnog broja ugroženih zajednica pod uticajem mina/NUS-a, 136 ili 10% su kategorizovane kao visoko ugrožene (oko 152.000 ugroženih građana), 268 ili 19% kao srednje ugrožene (oko 180.000 ugroženih građana) i 1.013 ili 71% kao nisko ugrožene (oko 208.000 ugroženih građana).

   ©2015 BH MAC. Sva prava zadržana.developed by daenet