Тренутна минска ситуација

Минска ситуација 2016. године

Тренутна величина мински сумњиве површине у БиХ износи 1.145 км2 или 2,3% у односу на укупну површину БиХ.

Општа процјена утицаја мина/касетне муниције/ЕСЗР у 129 градова/општина у БиХ је идентификовала 1.398 угрожених заједница под утицајем мина/касетне муниције/ЕСЗР.
Од укупног броја угрожених заједница 1.369 заједница је контаминирано минама, док је 60 заједница контаминирано касетном муницијом (од чега 31 заједница има комбиновану контаминираност минама и касетном муницијом). Микролокације контаминиране минама/касетном муницијом/ЕСЗР директно утичу на безбједност 545.603 становника или 15% од укупног броја становника БиХ. Од тога, микролокације контаминиране минама утичу на безбједност 517.238 становника, док микролокације контаминиране касетном муницијом утичу на безбједност 54.314 становника (од чега је 25.949 становника угрожено комбиновано минама и касетном муницијом).

Кроз операције систематског извиђања дефинисано је 9.018 сумњивих микролокација на мине на којима је, процјењује се, заостало око 82.000 мина/ЕСЗР.
Тренутна величина сумњиве опасне површине на касетну муницију у БиХ износи 7,3 км2, од чега је 4,3 км2 комбинована сумњива опасна површина на мине и касетну муницију. Кроз операције систематског извиђања дефинисане су 203 сумњиве микролокације на касетну муницију на којима је, процјењује се, заостало око 2.000 комада касетне подмуниције/ЕСЗР.

У бази података (БХМАИС) тренутно је регистровано 19.205 записника минских поља што представља око 60% од њиховог укупног броја.

Smiley face