Тренутна минска ситуација

Минска ситуација 2017 година

Тренутна величина мински сумњивих подручја у БиХ је 1.081 км2 или 2,2% у односу на укупну површину БиХ.

Општа процjена утицаја мина / касетне муниције /ЕСЗР у 129 градова / општина у БиХ је идентификовала 1.398 угрожених заједница које су под утицајем мина / касетне муниције / ЕСЗР.
Од укупног броја угрожених заједница 1,369 заједница је контаминирано минама, док је 60 заједница контаминирано касетном муницијом (од којих 31 заједница има комбиновану контаминацију мина и касетне муниције). Микролокације контаминиране минама / касетном муницијом / ЕСЗР директно утичу набезбједност 545.000 становника или 15% укупног становништва БиХ. Од тога, микролокације загађене минама утичу на безбједност 517,238 становника, док микролокације контаминиране од касетне муниције утичу на безбједност 54,314 становника (од којих 25,949 становника је угрожено комбиновано са минама и касетном муницијом).

Кроз систематске извиђачке операције, дефинисано је 8.525 сумњиве микролокације на мине,на којима је по процјенама око 79.000 мина / ЕСЗР.
Тренутна величина сумњиве опаснихе површине на мине и касетну муницију у БиХ је 7,26 км2, од чега је 3,8 км2 комбинована сумњива површина на мине и касетну муницију. Кроз операције систематског извиђања је дефинисао 203 сумњивих микролокација на касетну муницијуна којима је,процјењује се, заостало око 1.500 комада касетне муниције / ЕСЗР.

У 2017.години у БиХсу регистроване двије минске несреће,једна несрећа изван сумњиве опасне површине и једна мински инцидент, са укупнострадалих пет (5) особа од којих су два смртна.

У бази података (БХМАИС) тренутно се налази 20.220 записника минских поља

 

Smiley face