Структура и задаци

06.08.2013.

Процес противминског дјеловања у БиХ је започео 1996. године, када су Уједињене нације основале Центар за уклањање мина Уједињених нација—UNMAC. Центар је успостављен с циљем изградње локалне структуре за управљање процесом деминирања и изградње локалних оперативних капацитета. Највеће заслуге за прикупљање расположивих записника минских поља (18 600) и успостављање централне базе података, без које не би било могуће даље планирање и извјештавање, припадају IFOR-у. Оперативне активности деминирања на терену се интезивно проводе кроз програме УН-а и Свјетске банке, уз ангажман одређеног броја страних невладиних (НВО) и комерцијалних организација.

Управо те 1996. године, када је основан УНМАЦ, регистриран је и највећи број жртава, скоро 50 мјесечно. У таквој ситуацији, противминско дјеловање је оправдано назначено као увјет за повратак избјеглица и расељених лица, реконструкцију и развој природних и економских капацитета земље.

Националне структуре су, јула 1998. године, преузеле одговорност за спровођење активности деминирања, али су наставиле примати финансијску, стручну и техничку помоћ од међународне заједнице. Оснивају се ентитетски центри за уклањање мина РСМАЦ и ФМАЦ и Центар за координацију (БХМАЦ). Деминирање и даље углавном врше стране агенције, али развијају се и локални капацитети. Основна одговорност и надлежност је на Вијећу министара и ентитетским владама, који преко својих органа – Комисије за деминирање и центара за уклањање мина – осигуравају планирање, координацију, евиденцију и осигурање квалитета операција противминског дјеловања.

Доношењем Закона о деминирању 2002. године успостављена је централна структура БХМАЦ на државном нивоу при Министарству цивилних послова. У истој години донесена је и прва Стратегија противминског дјеловања 2002 – 2009. године, што је значајно унаприједило функционалност структуре, али и осигурало квалитет, економичност и ефикасност цјелокупног процеса.

Крајем 2004. године, евалуацијом успјешности програма, закључује се да је Визија из прве Стратегије била сувише оптимистична и нереална, те да величина и комплексност проблема
увелико превазилазе расположива средства, технологије и подршку реализацији истог.

Усвајањем ревидиране Стратегије противминског дјеловања 2005-2009. године прихваћен је реални приступ Визије – “земља без утицаја мина до 2009. године”. Концепт Плана се заснивао на уклањању мина са свих површина И категорије приоритета и трајном обиљежавању локација ИИ и ИИИ категорије.

Ревидирана стратегија ће, на основу резултата систематског извиђања и истраживања утицаја мина (ЛИС), много ефикасније усмјеравати активности и омогућити боље кориштење ограничених финансијских средстава.

Већи напори улажу се и у едукацију о опасности од мина и помагању жртвама мина. Према
статистици, стопа минских несрећа просјечно је опала на мање од три случаја мјесечно у периоду 2003 – 2006. година.
Значајно расте учешће локалних власти у финансирању деминирања, уз истовремено постепено смањивање донаторских средстава.

Међународна заједница иницира постепени прелазак финансирања на домаће власти и изворе. То је процес који је у току, мада финансирање противминског дјеловања у великој мјери зависи и од подршке традиционалних пријатељских влада земаља донатора и НВО које подржавају и спроводе противминско дјеловање у БиХ.

Досадашња искуства указују на велику диспропорцију између реалних потреба за противминским дјеловањем у БиХ и могућности земље. Ова Стратегија је прилика за БиХ да минску пријетњу превазиђе активном иницијативом и одговарајућим рјешењима које садржава Стратегија 2009-2019. и уз подршку локалних власти и кључних партнера из владиног и НВО сектора земаља донатора, као и стручних међународних институција и организација.

Босна и Херцеговина је 03. 12. 1997.године потписала Конвенцију о забрани прозводње, употребе, стварања залиха и трансфера ПП мина. Поменутом Конвенцијом је, између осталог, преузета и обавеза да се очисте сва минирана подручја најкасније до марта 2009. године. Водећи се наведеним, Вијеће министара је на 134. сједници, одржаној 28.11.2006. године, донијело закључак да се приступи процесу евалуације постојеће Стратегије противминског дјеловања 2005-2009. као и припреми израда новог стратешког документа за период 2009-2019. године, који ће представљати стручну подлогу за подношење апликације за продужење рока за уклањање мина.

У складу са резултатима евалуације извршења важећих стратешких и оперативних циљева, оперативног, финансијског и плана ресурса, као и анализом статистике жртава мина и опће процјене проблема мина , може се закључити да је опћа опасност знатно умањена, али и да је потребно још много рада и времена како би се процес успјешно окончао. Прва ургентна фаза деминирања урађена је, и поред свих околности и препрека, нарочито очитованих у недостатку финансијских средстава. Препозната је потреба да се у наредном циклусу од 10 година (2009-2019) планира противминско дјеловање у складу са приоритетима и потребама земље, као и расположивим знањима и техникама, што је садржано у приједлогу Стратешког плана за период 2009-2019.

Структура BHMAC-а.

STRUKTURA

 

Smiley face