Општинско планирање пројеката

Главни циљ општинског планирања противминских акција је побољшање планирања противминских акција на нивоу општине и развијање основе за интерактивну комбинацију различитих компоненти противминских акција (чишћење, техничко извиђање,хитног и трајног обиљежавања, упозоравање на мине, помоћ жртвама мина и постављање билборда минске ситуације) у оквиру једне општине.

Планови креирани на овај начин подразумијевају и укљученост локалне заједнице у процес доношења одлука, што не доводи до потпуне елиминације ризика на мине, него до његове редукције на прихватљиви ниво, имајући у виду ограничене ресурсе и временски период за уклањање мина у БиХ.

Активности имплементиране на овај начин омогућују боље, прецизније планирање и провођење противминских акција у Босни и Херцеговини.

Мапа општинског планирање

Smiley face