2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge najma i održavanja opreme za potrebe štampanja i umnožavanja dokumenata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge osiguranja zaposlenih za slučaj smrti ili ozljede uzrokovane obavljanjem poslova deminiranja

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku nab goriva Lot 1 Republika Srpska

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku nab goriva Lot 2 Brcko Distrikt

ODLUKA o ponistenju postupka jn rezervnih dijelova sa usl servisiranja u Banja Luci

plan nabavki juli sep 2021-16072021

Obrazac praćenja realizacije ugovora okvirnog sporazuma

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-redovno i kasko osiguranje vozila

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-kancelarijski materijal i materijal za ciscenje LOT 2

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-kancelarijski materijal i materijal za ciscenje LOT 1

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-geodetske oznake bolcne

ODLUKA o ponistenju postupka javne nabavke rez.dij. sa uslugom servisiranja u Banja Luci

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponudjaca jn usluga mob interneta za GPS resiver

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku mini-tenderisanja

OBRAZAC PRACENJA REALIZACIJE UGOVORA OKVIRNOG SPORAZUMA

Poziv za dostavljanje ponuda – Usluga dijagnostificiranja kvara na vozilima BHMAC

JN usluga prevoza neispravnog vozila vucnim vozilom sl. vozila BHMAC

Odluka o izboru ponuđača u postupku mini-tenderisanja

Javni poziv za dostavljanje ponuda za stručno usavršavanje iz oblasti finansija, računovodstva, javnih nabavki, kancelarijskog poslovanja, radnih odnosa, informacionih tehnologija i drugo u 2021. godini

Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu eksterne reprezentacije

Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu interne reprezenta

Smiley face