Pomoć žrtvama mina

Od 1992. godine, od mina/kasetne municije/ESZR u BiH je stradalo 8.358 osoba. U ratnom periodu (1992-1995. godina) stradala je 6.351 osoba, dok je u poslije ratnom periodu (od 1996. godine), stradalo 1.735 osoba, od čega 604 osobe smrtno. Za 272 osobe nije poznata tačna godina stradanja. Od ukupnog broja stradalih, od kasetne municije stradala je 231 osoba, od čega 43 osobe smrtno. Od ukupnog broja stradalih u periodu 1992-2015. godina, 607 žrtava su žene ili 7%, a od ukupnog broja stradalih u poslije ratnom periodu, 249 žrtava su djeca ili 14%.

U 2015. godini u BiH je registrovana jedna minska nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba. Minska nesreća je registrovana 16.07.2015. godine na području opštine Gornji Vakuf/Uskoplje (Srednje-bosanski kanton). Odraslo muško lice (40-60 godina starosti) je baveći se stočarstvom u sumnjivoj opasnoj površini aktiviralo protivpješadijsku minu PROM 1 i na licu mjesta preminulo.

I pored znakova minskog upozoravanja, zbog loše ekonomske situacije u zemlji, stanovništvo BiH svjesno ulazi u sumnjive rizične površine zbog prikupljanja ogreva ili sakupljanja sekundarni sirovina. Od 16 nastradalih osoba u 2014. godini, 2 osobe su stradale sakupljajući sekundarne sirovine, dok je ostalih 8 osoba stradalo prikupljanjem ogrijevnog drveta, dok su tri osobe povrijeđene aktiviranjem protiv-tenkovske mine prilikom izvođenja građevinskih radova, a ostala tri lica su povrijeđena od ESZR prilikom rada na privatnim posjedima.

Od 1996. godine prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja stradalo je 123 deminera, od čega 74 deminera smrtno.

Ako gledamo stradanja po polu, u BiH od početka ratnih dešavanja pa do danas stradalo je ukupno 608 osoba ženskog pola ili 9.50% od ukupnog broja nastradalih. 
U posljeratnom periodu od 1996. godine do danas stradalo je 164 osobe ženskog pola ili 9.51% od broja nastradalih u posljeratnom periodu.

Pomoć žrtvama mina predstavlja sveobuhvatan proces koji uključuje Vladin i NVO sektor , pružena pomoć se implementira kroz medicinsku, psihološku, socijalnu i ekonomsku komponentu. Težište pomoći žrtvama mina odnosi se na potpunu socio ekonomsku reintegraciju žrtava mina u društvo.

Kontakt
+387 33 253-887

Izvještaj i analiza aktivnosti na bazi podataka žrtava od mina 1996-2009

Smiley face